Witamina C moA?e skutecznie leczyA� wiele „nieuleczalnych”, A�miertelnych chorA?b, od polio aA? po AIDS, a takA?e rA?A?ne rodzaje infekcji, tak bA�ahych, jak i powaA?nych.

0

Witamina C a�� kwas askorbinowy jest substancjA� rozpuszczalnA� w wodzie, ktA?rej brak w organizmie wywoA�uje szkorbut czyli gnilec, zmniejsza siA� odpornoA�A� organizmu na infekcje, opA?A?nia siA� gojenie ran oraz zwiA�ksza siA� skA�onnoA�A� do krwawieA�. Niedobory witaminy C sprzyjajA� wystA�pieniu prA?chnicy zA�bA?w, paradontozie, chorobom alergicznym. Witamina C to takA?e znany przeciwutleniacz czyli antyoksydant przeciwnowotworowy.

JednA� z najwaA?niejszych funkcji witaminy C jest funkcja antyrodnikowa a�� jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy, wychwytujA�cym krA�A?A�ce w organizmie wolne rodniki, ktA?re uszkadzajA� niA� DNA i inicjujA� proces nowotworowy. Dlatego bardzo waA?na jest odpowiednia iloA�A� witaminy C w diecie jako istotnego czynnika przeciwnowotworowego.

GA�A?wny i decydujA�cy wpA�yw witamina C wywiera na ukA�ad odpornoA�ciowy czyli immunologiczny(RZS!). Powoduje ona wzrost produkcji immunoglobulin czyli biaA�ek odpornoA�ciowych, interferonu oraz spadek histaminy. DziA�ki wzrostowi biaA�ek odpornoA�ciowych organizm szybciej walczy z drobnoustrojami i infekcjA�. Poprzez spadek histaminy zmniejsza siA� przekrwienie skA?ry i bA�on A�luzowych, zmniejsza siA� katar i stan zapalny, co ma znaczenie rA?wnieA? w alergiach. Bardzo obiecujA�ce wyniki dajA� badania nad podawaniem witaminy C w chorobach nowotworowych, a zwA�aszcza u pacjentA?w po chemioterapii i naA�wietlaniach a�� lepiej tolerowali oni sam proces leczenia choroby nowotworowej niA? pacjenci, ktA?rzy nie otrzymywali kuracji witaminA� C.

No Comments

Leave a Comment