Witamina C dziA�ki temu, A?e posiada dwie grupy hydroksylowe wiA�A?e i bezpiecznie usuwa wszystkie metale ciA�A?kie z ustroju, jest wiA�c znakomitym chelatorem.

0

1 g czyli 1000 mg witaminy C jest w stanie zwiA�zaA�:

a�� 20,7 mcg oA�owiu

a�� 20 mcg rtA�ci

a�� 11,2 mcg kadmu

a�� 7,5 mcg arsenu

a�� 5,9 mcg niklu

SpoA?ywajA�c 1 gram wit. C dziennie moA?emy przyjA�A�, A?e bA�dziemy w stanie zwiA�zaA� i bezpiecznie wydaliA� z ustroju A�rednio 20 mcg oA�owiu. Czyli wszystko to co siA� do naszego systemu w tym dniu dostaA�o tylko dlatego, A?ea�� oddychamy.

PamiA�taA� naleA?y, A?e jak wynika z literatury witamina C dziA�ki swojej budowie chemicznej wiA�A?e nastA�pujA�ce pierwiastki: najpierw oA�A?w, potem rtA�A�, potem arsen, potem kadm, potem nikiel, potem wapA�, potem miedA?, potem magnez, a nastA�pnie cynk. JeA�li chcesz wiA�c dA�ugotrwale w jakimA� celu zaA?ywaA� witaminA� C, to nie masz wyjA�cia jak dbaA� o dobrA� (czyli peA�nA� A�wieA?ych warzyw, owocA?w, orzechA?w, kieA�kA?w i pestek) dietA� dostarczajA�cA� mnA?stwa wapnia, magnezu, cynku i miedzi.
JeA�li zlekcewaA?ysz to zalecenie i bA�dziesz A?ywiA� siA� pozbawionA� waA?nych mineraA�A?w przetworzonA� dietA� (lub spoA?ywaA� produkty a�zkradnA�cea�? nam je z ustroju jak np. cukier, kawA� itp.) to moA?esz nabawiA� siA� niedoborA?w tych waA?nych pierwiastkA?w.

NaleA?y teA? pamiA�taA� iA? nieprawidA�owa flora bakteryjna, przetworzona dieta o niskiej wartoA�ci odA?ywczej, zakwaszony organizm nie dysponujA�cy odpowiedniA� iloA�ciA� buforujA�cych mineraA�A?w a�� to wszystko moA?e wpA�ywaA� na poprawnoA�A� asymilacji witaminy C. Przy suplementacji wit. C niezbA�dna jest teA? odpowiednia dieta skA�adajA�ca siA� z owocA?w i warzyw (w tym niezbA�dne dla zdrowych jelit kiszonki), ktA?re nie tylko zawierajA� rozmaite witaminy i sA� kopalniA� mineraA�A?w, ale teA? alkalizujA� system i zapewniajA� mu zdrowie, witalnoA�A� i odpornoA�A�. Konieczne bA�dzie teA? odstawienie pustoszA�cych w zastraszajA�cym tempie Twoje zasoby systemowe substancji: pokarmA?w przetworzonych, uA?ywek (kawa, alkohol, papierosy) oraz sA�odyczy. Po doprowadzeniu ustroju do porzA�dku, wyhodowaniu dobrej flory w jelitach i uzupeA�nieniu niedoborA?w asymilacja witaminy C bA�dzie przebiegaA� prawidA�owo.

No Comments

Leave a Comment