Tag archive for witamina c

Witamina C moA?e skutecznie leczyA� wiele „nieuleczalnych”, A�miertelnych chorA?b, od polio aA? po AIDS, a takA?e rA?A?ne rodzaje infekcji, tak bA�ahych, jak i powaA?nych.

0

Witamina C a�� kwas askorbinowy jest substancjA� rozpuszczalnA� w wodzie, ktA?rej brak w organizmie wywoA�uje szkorbut czyli gnilec, zmniejsza siA� odpornoA�A� organizmu na infekcje, opA?A?nia siA� gojenie ran oraz zwiA�ksza siA� skA�onnoA�A� do krwawieA�.

Na podstawie 75 lat badaA� medycznych i z takiej samej praktyki klinicznej wynika jasno i ponad wszelkA� wA�tpliwoA�A�, A?e witaminA� C moA?emy nazwaA� najwiA�kszym bodA?cem dla samoleczenia siA� organizmu.

0

W latach czterdziestych minionego stulecia, poczA�wszy od 40-tego roku, wierzcie lub nie, Dr. Fredrick R. Klenner pierwszy zastosowaA� duA?e dawki witaminy C leczA�c 60 na 60 przypadkA?w chorych na polio. NaleA?y dodaA�, A?e w

W jaki sposA?b dowiem siA� na jakie iloA�ci witaminy C mA?j organizm ma aktualne zapotrzebowanie?

0

JeA�li chcesz bardzo dokA�adnie wyznaczyA� swoje aktualne zapotrzebowanie, to przydatne bA�dzie w tym celu dokonanie tzw. kalibracji (jak to siA� robi pisaA�amtutaj), optymalna dawka dobowa bA�dzie wynosiA� 75% iloA�ci jaka spowodowaA�a luA?ny stolec.

JeA?eli kaA?dy wiedziaA�by, jak uA?ywaA� duA?ych dawek witaminy C doustnie i doA?ylnie, byA�oby to finansowA� katastrofA� dla przemysA�u farmaceutycznego.

0

Witamina C jest jedynym czynnikiem zwalczajA�cym wolne rodniki, ktA?ry moA?emy przyswoiA� w duA?ych iloA�ciach. Witamina C wystA�puje w roA�linach w postaci kwasu askorbinowego a�� formy najbardziej odpornej na utlenianie. Rozpuszczalna w wodzie i alkoholu, ulega

Witamina C lewoskrA�tna, czy „prawoskrA�tna”?

0

Witamina C jest na tej planecie tylko jedna, nie ma czegoA� takiego jak a�zprawoskrA�tnaa�? i a�zlewoskrA�tnaa�? witamina C, choA� jest to okreA�lenie dosyA� popularne, ale nie ma ono nic wspA?lnego z naukA�! WitaminA� okreA�la

Witamina C dziA�ki temu, A?e posiada dwie grupy hydroksylowe wiA�A?e i bezpiecznie usuwa wszystkie metale ciA�A?kie z ustroju, jest wiA�c znakomitym chelatorem.

0

1 g czyli 1000 mg witaminy C jest w stanie zwiA�zaA�: a�� 20,7 mcg oA�owiu a�� 20 mcg rtA�ci a�� 11,2 mcg kadmu a�� 7,5 mcg arsenu a�� 5,9 mcg niklu SpoA?ywajA�c 1 gram wit. C dziennie moA?emy przyjA�A�, A?e