Tag archive for rak

Dlaczego Hunzowie do dzisiaj majA� niskA� zachorowalnoA�A� na raka i bardzo wysokie wskaA?niki dA�ugowiecznoA�ci?

0

Ludzie Hunza zamieszkujA�cy odlegA�y region HimalajA?w niedaleko zachodniego Pakistanu (pisaA�am o nich w poA�cie o dA�ugowiecznoA�ci jednej z bA�A�kitnych stref) pochA�aniajA� dwieA�cie razy wiA�cej B17 niA? ludzie Zachodu jedzA�c okoA�o trzydziestu do piA�A�dziesiA�ciu gorzkich

Czy nauka wygra z rakiem, czy pA?jdzie o krok dalej i zaakceptuje czA�owieka jako holistycznA� caA�oA�A� ?

0

MoA?na spotkaA� siA� ze stwierdzeniami, A?e coraz gorzej radzimy sobie z rakiem, gA�A?wnie z powodu zanieczyszczenia A�rodowiska. Czy to prawda, A?e wzrasta liczba A�przypadkA?w nowotworA?w? Obecnie wiA�cej ludzi zapada na raka niA? np. 100

Jednym z czynnikA?w odpowiedzialnych za rozwA?j komA?rek rakowych jest spoA?ycie w nadmiarze biaA�ka zwierzA�cego.

0

Naukowcy z University of Southern California przedstawili rezultaty badaA�, prowadzonych na duA?ej grupie osA?b przez niemal 20 lat. Wynika z nich, A?e osoby w wieku A�rednim, ktA?rych dieta bogata jest w biaA�ko pochodzenia zwierzA�cego,

Dr Simonton od poA�owy lat siedemdziesiA�tych z ogromnym powodzeniem wykorzystuje opracowane przez siebie metody w celu przywracania zdrowia ludziom nieuleczalnie chorym w A�wietle dostA�pnej i praktykowanej wiedzy medycznej.

0

Jest on jednym z najbardziej znanych na A�wiecie lekarzy prowadzA�cych badania nad psychobiologicznymi uwarunkowaniami powrotu do zdrowia. W 1979r. u Reida Hensona wykryto rzadko wystA�pujA�cA� formA� nowotworu a�� biaA�aczkA� wA�ochatokomA?rkowA�. Lekarze oA�wiadczyli mu, iA?

A�aden lekarz nie wystawi Ci recepty na zdrowie, nawet jakby chciaA� i myA�li, A?e to robi. To byA�oby sprzeczne z ideA� o nieskoA�czonym chorowaniu i nieskoA�czonym zapotrzebowaniu na leki farmaceutyczne.

0

Pozytywna wizja swojego dalszego A?ycia jest pierwszym krokiem, ktA?ry dzieli CiA� od wyzdrowienia. Nawet jak bardzo chorujesz, w tym na raka i obecnie cierpisz, to szczera wizja, A?e siA� wyleczysz staje siA� TwojA� drogA�

JugosA�owiaA�ski psycholog Ronald-Grossarth-Maticek odkryA�, A?e stosujA�c metody wsparcia psychologicznego jest w stanie zmieniA� wspA?A�czynnik A�miertelnoA�ci wA�rA?d chorych na serce i raka.

0

Do metod stosowanych przez Maticka naleA?A� m. in. relaksacja, sugestia, wizualizacja i inne techniki behawioralne. Stosunkowo nowA� gaA�A�ziA� medycyny jest psycho-neuro-immunologia. Ta szybko rozwijajA�ca siA� dyscyplina pomaga nam zrozumieA�, w jaki sposA?b emocje sA�

Gniew potrafi niszczyA� mA?zg tak jak kaA?da inna choroba, bo jest on juA? sam w sobie chorobA� umysA�u.

0

ZasA�ugi Edgara Caycego na polu medycyny sA� tak wielkie, A?e pomimo, iA? nie byA� lekarzem Uniwersytet w Chicago nadaA� mu w czerwcu 1954 r. Honorowy TytuA� Doktora Medycyny. Kiedy Edgar Cayce miaA� 20 lat, w

Rak sA�abo dziedziczny.

0

Nowotwory sA� drugA� co do czA�stoA�ci przyczynA� zgonA?w w Polsce zaraz po chorobach serca. WpA�yw diety i aktywnoA�ci fizycznej na zdrowie ukA�adu krA�A?enia jest oczywisty niemal dla wszystkich, jednak niewiele osA?b zdaje sobie sprawA�