Na podstawie 75 lat badaA� medycznych i z takiej samej praktyki klinicznej wynika jasno i ponad wszelkA� wA�tpliwoA�A�, A?e witaminA� C moA?emy nazwaA� najwiA�kszym bodA?cem dla samoleczenia siA� organizmu.

0

W latach czterdziestych minionego stulecia, poczA�wszy od 40-tego roku, wierzcie lub nie, Dr. Fredrick R. Klenner pierwszy zastosowaA� duA?e dawki witaminy C leczA�c 60 na 60 przypadkA?w chorych na polio. NaleA?y dodaA�, A?e w tych czasach nie istniaA�y jeszcze A?adne szczepionki.

Dr. Klenner nawet przedstawiA� swoje osiA�gniA�cia podczas duA?ej konferencji medycznej, mA?wiA� o wA�asnych sukcesach w leczeniu duA?ymi dawkami witaminy C metodA� i.v. czyli wstrzykiwanej doA?ylnie, jednak te terapie zostaA�y w przewaA?ajA�cej mierze zignorowane.

W rzeczywistoA�ci dr Klenner jako jeden z pierwszych lekarzy stosujA�cych terapie wielkimi dawkami witaminy C wstrzykiwanej doA?ylnie (uwaga doA?ylnie NIGDY NIE kwas askorbionowy, tylko askorbinian sodu!) faktycznie i konsekwentnie leczyA�, do caA�kowitego wyeliminowania z organizmu takie choroby jak:
ospa wietrzna, odra, A�winka, tA�A?ec i polio.

OczywiA�cie nie istniaA�y szczepionki na A?adnA� z tych chorA?b.

To sA� fakty medyczne.

Dr Klenner leczyA� rA?wnieA? z doskonaA�ym skutkiem swojA� terapiA�:
zapalenie pA�uc, zapalenie mA?zgu, pA?A�pasiec, opryszczkA�, mononukleozA� zapalenie trzustki, zapalenie wA�troby, gorA�czkA� plamistA� GA?r Skalistych, infekcje pA�cherza, alkoholizm, zapalenie stawA?w, niektA?re nowotwory w tym biaA�aczki, miaA?dA?ycA�, pA�kniA�cie krA�A?ka miA�dzykrA�gowego, wysoki poziom cholesterolu, wrzody rogA?wki, cukrzycA�, jaskrA�, i oparzenia a�� lista jest bardzo dA�uga.

Aswinki morskie, niektA?re naczelne, jak goryle czy szympansy, czA�A�A� nietoperzy i ludzie to jedyne gatunki zwierzA�t, ktA?rych organizmy nie wytwarzajA� wA�asnej witaminy C, wielu naukowcA?w uwaA?a zatem, A?e ta nieumiejA�tnoA�A� to luka w naszym oprzyrzA�dowaniu genetycznym. Nie otrzymujemy wystarczajA�co duA?o witaminy C, zwA�aszcza gdy chorujemy.

Truskawki, pomaraA�cze i brokuA�y zawierajA� najwiA�cej witaminy C (1 pomaraA�cza – 70 mg, szklanka truskawek – 70 mg, szklanka brokuA�A?w – 80 mg). GdybyA�my chcieli spoA?ywaA� takA� iloA�A� tego skA�adnika, jakA� rekomendowaA� dr Cathart, oto, jak ogromne iloA�ci tych produktA?w musielibyA�my spoA?ywaA� kaA?dego dnia, tylko po to, A?eby wyleczyA� siA� z przeziA�bienia: 857 pomaraA�czy, 875 szklanek truskawek, 750 szklanek brokuA�A?w. Choroby zakaA?ne, alergie, dolegA�oA�ci autoimmunologiczne i wszelkiego rodzaju traumy jakich doA�wiadcza nasz organizm, to wynik dziaA�ania tzw. wolnych rodnikA?w. Tak nazywa siA� czA�steczki, ktA?re utraciA�y elektron i poruszajA� siA� poza swoim normalnym miejscem poA�oA?enia.

Wolne rodniki wyA�apujA� elektrony z innych czA�steczek. Daje to poczA�tek reakcji A�aA�cuchowej: komA?rki, z ktA?rych wolne rodniki „wykradajA�” elektrony, wciA�gajA� te wolne rodniki do przylegA�ych komA?rek, co powoduje ich uszkodzenie. W efekcie powstaje w nich jeszcze wiA�cej wolnych rodnikA?w.

PatrzA�c z tej perspektywy, choroba to po prostu awaria systemu komunikacji miA�dzykomA?rkowej. W takim przypadku potrzeba silnych stymulantA?w, A?eby usterka zostaA�a usuniA�ta, a przebieg tej komunikacji wrA?ciA� do normy.

Jedynym sposobem, by powstrzymaA� namnaA?anie wolnych rodnikA?w, jest zastosowanie „A�miecioA?ercA?w” czyli witaminy C.

No Comments

Leave a Comment