JeA?eli kaA?dy wiedziaA�by, jak uA?ywaA� duA?ych dawek witaminy C doustnie i doA?ylnie, byA�oby to finansowA� katastrofA� dla przemysA�u farmaceutycznego.

0

Witamina C jest jedynym czynnikiem zwalczajA�cym wolne rodniki, ktA?ry moA?emy przyswoiA� w duA?ych iloA�ciach.

Witamina C wystA�puje w roA�linach w postaci kwasu askorbinowego a�� formy najbardziej odpornej na utlenianie. Rozpuszczalna w wodzie i alkoholu, ulega rozpadowi podczas dA�ugotrwaA�ego gotowania, czA�A�ciowo podczas suszenia roA�lin, wraA?liwa na tlen z powietrza oraz A�wiatA�o.
Naturalna witamina C
Kwas L-askorbinowy pobudza utlenianie i oddychanie komA?rkowe oraz odgrywa waA?nA� rolA� w metabolizmie cukrA?w, kwasA?w tA�uszczowych i aminokwasA?w; jest niezbA�dna do produkcji kolagenu i tworzenia koA�ci oraz powstania energii. Witamina C to substancja bezpieczna i na wiele sposobA?w niezmiernie dobroczynna zarA?wno dla ciaA�a jak i dla mA?zgu. Jej potencjaA� w zapobieganiu i leczeniu autyzmu zostaA� zaledwie a�?muA�niA�tya��. W mA?zgu witamina C zgromadzona jest w wielkich iloA�ciach, jednakA?e wciA�A? nie rozumiemy dokA�adnej roli, jakA� odgrywa w jego funkcjonowaniu.

Nie trzeba rozumieA� biochemii witaminy C, aA?eby wiedzieA�, A?e substancja ta ma dla funkcjonowania mA?zgu znaczenie kluczowe. NajwczeA�niejszymi objawami deficytu witaminy C sA� zmieszanie i depresja. Witamina C polepsza funkcje poznawcze, na co pokazujA� lepsze wyniki IQ u dzieci w normie i u dzieci z zespoA�em Downa. Inne badania wskazujA� rA?wnieA? na poprawA� wynikA?w EEG i polepszonA� czujnoA�A�. W wyniku serii znakomicie wykonanych badaA� Hoffer i Osmond wykazali, A?e witamina C jest rA?wnieA? efektywna w leczeniu schizofrenii. Ale obrona przed zarazkami jest tylko jednA� z wielu rA?l, jakie witamina C odgrywa w organizmie.

W przypadku wiA�kszoA�ci zdrowych ludzi dobrze tolerowana dawka mieA�ci siA� w granicach od 10 (10 000 mg) do 15 (15 000 mg) gramA?w na dzieA�. Kiedy zaczynamy chorowaA� nasz organizm potrzebuje wiA�cej witaminy C i nasza a�ztolerancja jelitowaa�? moA?e wzrosnA�A� do 30 lub 100, a nawet wiA�cej gramA?w/dzieA�. Zdaniem Cathcarta i innych specjalistA?w, zwiA�kszenie przyjmowania witaminy C w czasie choroby drastycznie skraca czas jej trwania. Chorzy na mononukleozA� zakaA?nA� pacjenci Cathcarta zaczynali normalnie funkcjonowaA� juA? po kilku dniach przyjmowania 200 g witaminy C dziennie (aplikowanej doustnie lub domiA�A�niowo), podczas gdy pacjenci innych lekarzy musieli byA� hospitalizowani przez kilka tygodni. WiA�kszoA�A� przypadkA?w wirusa Ebola i z Marburga, ptasiej grypy, i gorA�czki zachodniego Nilu jak wszystkich ostrych i zakaA?eA� mogA� byA� leczone lub zaleczone wielokrotnymi dawkami askorbinianu sodu (witamina C aplikowana doA?ylnie). Dzieje siA� tak, poniewaA? wszystkie te choroby powodujA� objawy i zabijajA� z powodu ogromnej iloA�ci wolnych rodnikA?w. Witamina C (akorbinian) jako silny antyoksydant oczyszcza komA?rki z wolnych rodnikA?w, dziaA�ajA�c poprzez dostarczanie elektronA?w neutralizujA�cych duA?e iloA�ci wolnych rodnikA?w powodujA�cych te choroby.

Naukowcy z Instytutu Zdrowia przebadali 5 linii zdrowych, normalnych komA?rek i 43 linii komA?rek nowotworowych. OkazaA�o siA�, A?e witamina C, jeA�li podana w wysokim stA�A?eniu, niszczy 75% linii komA?rek rakowych, nie oddziaA�ujA�c przy tym negatywnie na zdrowe komA?rki. Czynnikiem warunkujA�cym leczniczA� aktywnoA�A� kwasu askorbinowego wzglA�dem komA?rek rakowych jest zaaplikowanie wysokiej dawki tej witaminy. Tylko wtedy wykazuje ona swoje dziaA�anie. NiemoA?liwym jest jednak speA�niA� ten warunek przyjmujA�c jA� doustnie – nasz organizm w naturalny sposA?b reguluje jej iloA�A� nie dopuszczajA�c do zbyt wysokiego poziomu kwasu askorbinowego we krwi. Aby osiA�gnA�A� zamierzony efekt naleA?y aplikowaA� jA� doA?ylnie.

Warto rA?wnieA? zwrA?ciA� uwagA� na jednA� specyficznA� odmianA� raka: biaA�aczkA�. U chorych na niA� ludzi, szczegA?lnie tych znajdujA�cych siA� w ciA�A?kim stanie czA�sto wystA�pujA� objawy przypominajA�ce te przy zachorowaniu na szkorbut: niedokrwistoA�A�, apatia, wylewy podskA?rne, czA�ste infekcje. Dzieje siA� tak, poniewaA? osoby dotkniA�te biaA�aczkA� rA?wnieA? cierpiA� na niedobA?r witaminy C. Dlaczego? Proces wytwarzania (rozwA?j) biaA�ych krwinek naturalnie wymaga spoA?ytkowania kwasu askorbinowego. PoniewaA? w przypadku biaA�aczki mamy do czynienia ze zA�oA�liwym namnaA?aniem siA� tkanek wytwarzajA�cych krwinki biaA�e i zwiA�zanA� z tym nadprodukcjA� komA?rek, zuA?ycie kwasu askorbinowego jest nienaturalnie wzmoA?one. RA?wnieA? stres pochA�ania znaczne zasoby kwasu askorbinowego, a diagnoza raka z pewnoA�ciA� jest czynnikiem stresogennym. Dr. Pauling i Dr. Cameron wspA?lnie doszli do wniosku, iA? podawanie A�miertelnie chorym pacjentom kwasu askorbinowego pomaga przedA�oA?yA� A?ycie oraz znacznie zmniejszyA� bA?l(skutecznoA�A� wzrastaA�a z iloA�ciA� dawki). Dalsze badania dokA�adnie pokaA?A�, do jakiego stopnia leczenie nowotworu witaminA� C jest skuteczne, pewnym natomiast jest, iA? ma ona silny wpA�yw profilaktyczny na wiele chorA?b, w tym na raka.

Uwaga

Na ogA?A�, witamina C jest dobrze tolerowana przez ok. 80% ludzi. W rzadkich przypadkach, kiedy dana osoba tolerowaA� jej w A?aden sposA?b nie moA?e, nie naleA?y rezygnowaA� z jej uA?ycia.
NajczA�stszym powodem braku tolerancji jest podraA?nienie A?oA�A�dka, ktA?re nie wystA�puje, jeA�li witaminA� C poda siA� w formie zbuforowanej wapniem lub sodem. W takim przypadku, witamina C nie wystA�puje w postaci kwasu askorbinowego, ale w postaci askorbinianu sodu lub wapnia.
Witamina C zawarta w poA?ywieniu naleA?y do najbardziej wraA?liwych witamin wystawionych na dziaA�anie czynnikA?w zewnA�trznych, ktA?rA� niszczy wysoka temperatura, wystawienie na dostA�p A�wiatA�a oraz na bezpoA�redni kontakt z powietrzem.”
WyobraA? sobie, A?e Witamina C moA?e byA� prawoskrA�tna, lub lewoskrA�tna.
WspaniaA�y przemysA� bardzo tanio produkuje wielkie iloA�ci tej prawoskrA�tnej, ktA?rej organizm prawie nie przyswaja. Syntetycznej lewoskrA�tnej wyprodukowaA� nie umie. Organizmy A?ywe doskonale przyswajA� TYLKO WitaminA� C lewoskrA�tnA� wyprodukowanA� przez organizmy A?ywe. Sztuczny kwas askorbinowy jest chemicznym zwiA�zkiem prawoskrA�tnym i zakwasza organizm. Przyjmowanie wiA�kszych dawek syntetycznej Witaminy C ma skutki uboczne.Do celA?w zdrowotnych uA?ywaj wyA�A�cznie naturalnej Witaminy C. Naturalna Witamina C jest zbudowana lewoskrA�tnie, tak jak wszystko co przyroda daje. Doskonale siA� wchA�ania speA�niajA�c rolA� obroA�cy komA?rki jako silny antyoksydant.
Nie zakwasza organizmu. Nie ma A?adnych skutkA?w ubocznych!

No Comments

Leave a Comment