W jaki sposA?b dowiem siA� na jakie iloA�ci witaminy C mA?j organizm ma aktualne zapotrzebowanie?

0

JeA�li chcesz bardzo dokA�adnie wyznaczyA� swoje aktualne zapotrzebowanie, to przydatne bA�dzie w tym celu dokonanie tzw. kalibracji (jak to siA� robi pisaA�amtutaj), optymalna dawka dobowa bA�dzie wynosiA� 75% iloA�ci jaka spowodowaA�a luA?ny stolec. MajA�cy wieloletnie kliniczne doA�wiadczenie w leczeniu pacjentA?w witaminA� C dr Cathcart okreA�liA�, iA? zdrowy czA�owiek potrzebuje na dobA� 4-10 g witaminy C.

ZgadzaA�oby siA� to z badaniami jakie robiA� swego czasu dr Rusell Jaffe: jedynie niewielki uA�amek (ok. 5%) badanych z ogA?lnej liczby 3497 osA?b byA�o na tyle zdrowych, A?e potrzebowali jedynie 4 g C na dobA� lub mniej i przy tej iloA�ci ulegli kalibracji. OkoA�o 10% badanych wykazaA�o dobowe zapotrzebowanie na 5-10 g C, zaA� aA? 80% badanych wykazaA�o zapotrzebowanie na poziomie 10-130 g witaminy C na dobA�, a pozostali byli na tyle schorowani, A?e ulegli kalibracji dopiero przy iloA�ci przekraczajA�cej 130 g. SkA�d aA? takie zapotrzebowanie (10-130 g).

PrzeciA�tnie wylicza siA�, A?e wspA?A�czesny mieszkaniec miasta pochA�ania na przykA�ad ok. 10-20 mcg metali ciA�A?kich wraz z wdychanym powietrzem. Tylko aby zneutralizowaA� ich szkodliwe dziaA�anie i wydaliA� je z ustroju zapotrzebowanie wynosiA� bA�dzie 1-2 g witaminy C na dobA�. A przecieA? potrzebujemy dodatkowych iloA�ci w celu ochrony zdrowia, nie tylko w celu obrony przed wpA�ywem zanieczyszczonego A�rodowiska. Dlatego jeA�li Twoje menu jest gA�A?wnie gotowane i/lub przetworzone, a nie surowe (najlepiej organiczne), a dodatkowo mieszkasz w mieA�cie, palisz i np. nosisz w zA�bach srebrne plomby amalgamatowe z ktA?rych do Twojego systemu przedostajA� siA� jony rtA�ci, to z duA?A� dozA� prawdopodobieA�stwa nie znajdziesz siA� niestety w grupie przewlekle zdrowych szczA�A�liwcA?w potrzebujA�cych jedynie 4 g witaminy C na dobA� lub mniej.

1. Zdrowy ogA?lnie czA�owiek moA?e do nasycenia (czyli stanu a�zprawiea�? rozwolnienia) przyjA�A� w ciA�gu doby 4-15 gramA?w witaminy C (4000-15000 miligramA?w) w 4-6 podzielonych dawkach. W warunkach stresu lub wzmoA?onej aktywnoA�ci fizycznej zapotrzebowanie wzrasta jednak do 15-25 gramA?w.

2. Lekko przeziA�biony bA�dzie potrzebowaA� przyjA�A� juA? 30-60 gramA?w w 6-10 dawkach aby zwalczyA� chorobA�, czyli taka iloA�A� moA?e byA� przyjA�ta do nasycenia (do wystA�pienia stanu na pograniczu rozwolnienia), dla osoby z ciA�A?szym przeziA�bieniem bA�dzie to co najmniej 100 gramA?w na dobA� w 8-15 dawkach.

3. Przy grypie iloA�A� witaminy C potrzebnej do nasycenia organizmu wzrasta do150 gramA?w na dobA� w 8-20 dawkach.

4. Dla chorego na wirusowe zapalenie pA�uc lub mononukleozA� iloA�A� ta wzrasta do 200 gramA?w i wiA�cej na dobA� lub wiA�cej w 12-25 dawkach.

5. Infekcje bakteryjne potrzebujA� 30-200 i wiA�cej gramA?w na dobA� w 10-25 dawkach.

WaA?ne:

Podanie zbyt duA?ej jednorazowo dawki lub podanie zbyt szybko jedna po drugiej spowoduje luA?ny stolec. Dr Cathcart sugeruje, by przy infekcjach utrzymywaA� nasz organizm w stanie a�zna pograniczua�?, lub a�zprawiea�? rozwolnienia, ale by NIE dopuA�ciA� do luA?nego stolca. Czyli dopuszczalne sA� a�zodgA�osya�? z A?oA�A�dka (przelewanie, burczenie itp.), uczucie peA�noA�ci (wzdA�cia), czA�stsze gazy, lekkie nudnoA�ci, ale NIE luA?ny stolec, do ktA?rego staramy siA� w miarA� moA?noA�ci nie dopuA�ciA�.
Chodzi o to, by poziom witaminy C utrzymaA� w plazmie na mniej wiA�cej staA�ym poziomie, a nie pozbyA� siA� C z ustroju podczas wizyty w toalecie. JeA�li przyjmowanie witaminy C rozpoczniemy od razu, a ustA�powania symptomA?w nie widaA� w ciA�gu GODZIN (nie dni, tylko GODZIN) to musimy:

a�� zwiA�kszyA� dawkA� przyjmowanA� jednorazowo (podawaA� wiA�cej)
a�� zmniejszyA� odstA�py czasowe pomiA�dzy dawkami (podawaA� czA�A�ciej)
a�� albo jedno i drugie

Bardzo wskazane jest podawanie liposomalnej postaci witaminy C, ma ona znacznie wiA�kszA� wchA�anialnoA�A� od krystalicznej, poniewaA? jej czA�steczki posiadajA�c osA�onkA� lipidowA� zamiast wiA�zaA� wodA� w jelitach przenikajA� szybciej i skuteczniej do krwiobiegu. RA?wnieA? gdy masz wraA?liwy A?oA�A�dek lub jelita a�� bardziej wskazana jest liposomalna postaA� niA? krystaliczna.

No Comments

Leave a Comment